What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.
Sustainability Quick Scan

Geeft inzicht wat een organisatie kan doen om zich toekomstbestendig te maken.
Een actieplan voor verduurzaming

FLOW

Duurzame organisaties hebben de toekomst. Maar wat is dan ‘duurzaam’ en wat kun je als bedrijf (nog meer) doen? 

De Sustainability Quick Scan, genaamd FLOW, start met een aantal interviews. Er wordt o.a. gekeken naar de huidige businessmodellen (sociaal, ecologisch en economisch), de footprint, veerkracht van de organisatie en mogelijke waarde uit bijproducten. 

De uitkomst van de scan laat zien wat een organisatie kan doen om kosten te besparen en waarde te creëren, dankzij een duurzame strategie. 

Aanvragen

Van een strategie op duurzaamheid naar een duurzame strategie

De moderne mens is eigenlijk pas net op aarde. Vele andere soorten om ons heen bestaan al miljoenen, soms miljarden jaren. Deze soorten zijn de voorbeelden van duurzaamheid. 
Want de waarde die de natuur creëert is gigantisch, zonder de omgeving en haar inwoners uit te putten. Er wordt gebouwd, energie gewonnen, verwarmd, gekoeld, voedsel geproduceerd, samengewerkt, aangepast, gekleurd, ga zo maar door. 
Allerlei functies die bedrijven ook vervullen. De natuurlijke wereld geeft ons dus een handleiding voor een groene economie! 
Nature’s Right heeft deze handleiding verwerkt in een Sustainability Quick Scan: FLOW. Hierin wordt o.a. gekeken naar het huidige business model, de footprint, veerkracht van de organisatie en mogelijke waarde uit afvalstromen. 
Deze scan wordt uitgevoerd middels één of meerdere gesprekken van ongeveer 1,5 uur. Het aantal gesprekken hangt af van de omvang van de organisatie.
Een aantal dagen na het laatste interview presenteert Nature’s Right de uitkomst van FLOW. Daarin wordt uitgelegd waarmee een organisatie kosten kan reduceren en waarde kan creëren middels verduurzaming. Er worden concrete oplossingen bij benoemd. Bijvoorbeeld een traject om sociale waarde te vergroten, of het in kaart brengen van de reststromen in het bedrijf en weer (financiële) waarde halen uit die reststromen . Het biedt handelingsperspectief om de organisatie te verbeteren.
Welke oplossingen worden benoemd is uiteraard afhankelijk van wat er uit de scan naar voren komt. De organisatie kan Nature’s Right
(+ netwerk) inschakelen voor de implementatie van de aangedragen actiepunten.
a

Quick Scan

Interview zorgt voor input FLOW

Presentatie met resultaat

Gesprek over het resultaat van FLOW en opties voor een actieplan om de organisatie te verbeteren

Voorstel voor toepassen van oplossingen

Voorstel op maat met de gekozen oplossingen

De Sustainability Quick Scan aanvragen

    Om spam te voorkomen vragen we u de
    onderstaande code over te typen.

    captcha