Innovatie uit de natuur

Het leven op aarde bestaat 3,8 miljard jaar. Op dit moment leeft slechts 0,1% van alle soorten organismen die ooit hebben bestaan. De overige 99,9% is uitgestorven. 
De verschillende organismen die je nu om je heen ziet, zijn dus de winnaars van dit moment.
Wat kunnen we leren van deze winnaars en de miljarden jaren van evolutie?
Nature’s Right helpt bedrijven te verduurzamen, met strategieën uit de natuur als inspiratie. Dit vakgebied heet biomimicry. 
Organisaties die biomimicry toepassen weten zowel technisch (producten/diensten)
als sociaal (organisatie) te innoveren.