What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Van CO2 naar cement

De aarde warmt op. Broeikasgassen zoals CO2 dragen bij aan deze klimaatcrisis. We moeten de hoeveelheid CO2 in de lucht beperken. In de natuur wordt CO2 door allerlei organismen gebruikt als bouwsteen. Zo maakt hard koraal er kalksteen van. 

Er zijn nu fabrieken die de formule van dit koraal imiteren. Ook zij halen CO2 uit de lucht en maken hier kalksteen van, dat vervolgens kan worden gebruikt voor cement in gebouwen en asfalt.  

Cement is wereldwijd verantwoordelijk voor maar liefst 8% van alle CO2 uitstoot

Het mes van deze oplossing snijdt aan twee kanten. Ten eerste wordt er CO2 uit de lucht onttrokken. Ten tweede wordt er een fractie van de CO2 uitgestoten in vergelijking met gebruikelijke methoden waarop cement wordt gemaakt. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.