What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Betere voorspellingen dankzij zwermintelligentie

Het besluit waar een nieuwe fabriek of winkel te vestigen is complex. Net als voor bijen het besluit waar een nieuwe bijenkolonie te stichten complex is. Dat bevat zoveel variabelen dat het zelfs voor een mens een grote uitdaging is om dit te bepalen.

Bijen werken niet met hiërarchische structuren, maar via zelforganisatie. Hiermee worden diverse meningen samengevoegd die leiden tot wijzer besluit. 

Als mensen beslissingen nemen in groepen is het gebruikte IQ vaak juist kleiner dan de som der delen

Dankzij zelforganisatie kiezen bijen in 80% van de gevallen voor de juiste locatie. Een ontzettend hoog succesratio. Ze hebben dan ook 30 miljoen jaar gehad om deze manier van beslissen te ontwikkelen. 

Als mensen beslissingen nemen in groepen is het gebruikte IQ vaak juist kleiner dan de som der delen, bijvoorbeeld door een aantal dominante personen in het gezelschap. Daarmee blijven andere inzichten/meningen uit de groep juist onbenut. Zelfs stemmen geeft niet altijd het beste resultaat. Want de meest populaire oplossing is niet altijd gelijk aan de meest optimale oplossing. Met de Swarm AI die het bedrijf Ananimous AI heeft ontwikkeld krijg je dit wel.  

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.