What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Re-value workshop ‘Actieplan’ met Mindshare

Re-value zorgt ervoor dat immateriële “waste” in bedrijven weer waarde krijgt. Bijvoorbeeld door het hergebruiken data en content, of van goede ideeën die zijn ontstaan tijdens een verloren pitch. Zo maak je duurzamer gebruik van human capital en intellectual capital.

Doel van de workshop

Deze workshop is het vervolg op workshop 1: ‘Bewustwording’. Het resultaat van workshop 2 is een concreet idee om immateriële waste in de  organisatie om te zetten naar waarde.

Verfrissende sessie met de natuur als inspiratiebron en concrete output als resultaat

Inhoud

We beginnen met een uitgebreide waste assessment. Daarbij gebruiken we o.a. technieken uit  Lean om waste in kaart te brengen. Vervolgens selecteren we de meest kansrijke onderdelen om van waste naar waarde om te zetten. 

Daarna gebruiken we verschillende energieke werkvormen om tot waardevolle ideeën te komen, en de beste oplossingen te selecteren. Tot slot helpen we de oplossingen omzetten naar een business case die kan worden gepresenteerd aan het management/directie.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.